ROIS CONSULT DESPRE NOI

DESPRE NOI

Cine suntem noi?

Suntem o echipa formata din juristi, avocati, arhitecti, experti pe diferite domenii, pentru a veni in ajutorul clientilor nostri cu privire la obtinerea Autorizatiilor, Avizelor si Licentelor de functionare pentru domenii diferite de activitate.

Echipa noastra este formata din specialisti atestati profesional pentru a facilita clientului nostru obtinerea tuturor Autorizatiilor, Avizelor, Licentelor de functionare, pentru activitatea pe care doreste sa o desfasoare.

Datorita numarului mare de solicitari din partea clientilor nostri, va punem la dispozitie si urmatoarele servicii: inregistrarea societatilor, inregistrarea marcilor la OSIM si inregistrarea ONG-urilor.

Cu ce ne ocupam?

Doriti sa obtineti Autorizatii, Avize si Licente pentru activitatile pe care le doriti sa le desfasurati? Echipa noastra dispune de o larga gama de colaboratori de la juristi, avocati, experti in domenile de interes, arhitecti, pentru a va ajuta in obtinerea cu rapiditate si usurinta a Autorizatiilor, Avizelor si Licentelor de functionare pentru domeniul dumneavoastra de activitate.

Va oferim consultant de specialitate pentru fiecare domeniu de activitate in parte.
Prioritatea noastra fiind sa facilitam demersurile pentru obtinerea Autorizatiilor, Avizelor, Licentelor de functionare, in beneficiul clientului nostru.

Datorita numarlui mare de solicitari din partea clientilor nostri, va punem la dispozitie si urmatoarele servicii: inregistrarea societatilor, inregistrarea marcilor la OSIM, inregistrarea ONG-urilor.

Oferim

Consultanta de specialitate
Facilizarea demersurilor in obtinerea autorizatiilor, avizelor, licentelor de functionare, inregistrarea marcilor la OSIM, inregistrarea societatilor, inregistrarea ONG-urilor
Echipa de experti in diverse domenii de interes
Determinare, dinamism, profesionalism

Politica de confidentialitate GDPR

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru www.autorizatii-firme.ro. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul www.autorizatii-firme.ro respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică aspecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR). www.autorizatii-firme.ro nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;

 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date cu caracter personal cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Website-ul www.autorizatii-firme.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Politica noastră de cookies poate fi consultată pe www.autorizatii-firme.ro

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterșe cu excepția cazului în care este permisă stocarea acestora în condițiile legii.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul principal pentru care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reprezentate de încheierea contractului dintre noi și dumneavoastră și de a ne asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme respectând cerințele legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;

 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele necesare furnizate de dumneavoastră pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de serviciile noastre. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un serviciu sau o caracteristică, există posibilitatea să nu puteți utiliza serviciul sau caracteristica respectivă.

Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale cu caracter personal și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor conform legislației în vigoare vă puteți adresa la dpo@autorizatii-firme.ro, conform datelor de contact disponibile pe website, valabile la acea dată.

Folosindu-se de formularele disponibile pe website, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Website-ul www.autorizatii-firme.ro se obligă că datele colectate ale Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Datele cu caracter personal furnizate către noi includ:

 • numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon;

 • date despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care dumneavoastră și dispozitivul interacționați cu noi și cu serviciile noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:

 • dumneavostră să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, atunci când acesta este necesar potrivit legii;

 • prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dumneavostră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavostră înainte de încheierea unui contract;

 • prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;

 • prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavostră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil sau direct marketing.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dumneavoastră nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acesteia, cu excepția cazului când alte temeiuri legale de stocare prevăt termene mai mari.

Dacă prelucrarea se face în baza consimțământulului pentru unul sau mai multe scopuri specifice perioada de utilizare a datelor este 5 ani, cu excepția cazului în care consimțănântul a fost retras de către dumneavoastră.

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru www.autorizatii-firme.ro. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul www.autorizatii-firme.ro respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică aspecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR). www.autorizatii-firme.ro nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:
• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
• adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
• exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
• păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
• prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date cu caracter personal cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Website-ul www.autorizatii-firme.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Politica noastră de cookies poate fi consultată pe www.autorizatii-firme.ro

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterșe cu excepția cazului în care este permisă stocarea acestora în condițiile legii.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul principal pentru care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reprezentate de încheierea contractului dintre noi și dumneavoastră și de a ne asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme respectând cerințele legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:
• perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
• existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
• atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul acordat pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
• dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
• existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele necesare furnizate de dumneavoastră pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de serviciile noastre. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un serviciu sau o caracteristică, există posibilitatea să nu puteți utiliza serviciul sau caracteristica respectivă.

Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale cu caracter personal și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor conform legislației în vigoare vă puteți adresa la dpo@autorizatii-firme.ro, conform datelor de contact disponibile pe website, valabile la acea dată.

Folosindu-se de formularele disponibile pe website, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Website-ul www.autorizatii-firme.ro se obligă că datele colectate ale Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Datele cu caracter personal furnizate către noi includ:
• numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon;
• date despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care dumneavoastră și dispozitivul interacționați cu noi și cu serviciile noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:
• dumneavostră să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, atunci când acesta este necesar potrivit legii;
• prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dumneavostră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavostră înainte de încheierea unui contract;
• prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;
• prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavostră, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil sau direct marketing.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dumneavoastră nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acesteia, cu excepția cazului când alte temeiuri legale de stocare prevăt termene mai mari.

Dacă prelucrarea se face în baza consimțământulului pentru unul sau mai multe scopuri specifice perioada de utilizare a datelor este 5 ani, cu excepția cazului în care consimțănântul a fost retras de către dumneavoastră.

ROIS Consult | Partenerul tau

2 thoughts on “DESPRE NOI”

 1. Bună seara.
  Ma interesează demersurile necesare pentru optică medicală situată în sectorul 4,constantin brâncoveanu.
  Firma este activă, casa de marcat este deja fiscalizata, punctul de lucru este înregistrat la ANAF.
  Rog un raspuns asupra costurilor.
  M-am saturat de birocrația din românia.
  Stimă.

Leave a Reply